註冊 登入
华韵国学网 返回首頁

牟向东的專欄 https://www.hygx.org/blog-34195.html [收藏] [複製] [分享] [RSS]

日誌

【淮南子】卷12道应训诗解8虽富贵不以养伤身重生轻利自胜知常 ...

已有 21 次閱讀2022-6-22 14:03 |個人分類:淮南子

淮南子】卷12道应训诗解8虽富贵不以养伤身重生轻利自胜知常

题文诗:

太王亶父,居邠翟攻.事以皮帛,珠玉弗受.

曰翟人之,所求者地,财物,亶父:

与人兄居,而杀其弟,与人父处,而杀其子,

吾弗,皆勉处矣!为吾臣与,翟人奚异?

且吾闻之,不以所养,害其养.杖策而去.

民相连而,从之遂成,国岐山下.王可谓,

能保生矣.虽富贵不,以养伤身;虽贫贱不,

以利累形.受其,先人爵禄,必重失之.

所自来者,久矣轻失,岂不惑哉!故老子曰:

贵以身为,天下,以托天下;爱以身为,

天下,以寄天下!中山公子,牟谓曰:

处江海上,心在魏阙,为之奈何?詹子:

重生而后,轻利.公子牟曰:虽知之犹,

不能自胜.詹子:不能自胜,则从之也;

神无怨乎!不能自胜,而强弗从,此谓重伤.

重伤之人,无寿类矣.故老子曰:知和曰常,

知常曰明,益生曰祥,心使气曰,强是故,

用其光也,复归其明.至明明心,明心见性,

天性童真,童真真情,真情自胜,非名非利.


文】
  太王亶父居邠,翟人攻之。事之以皮帛、珠玉而弗受。曰『翟人之所求者地。无以财物为也。』大王亶父曰:『与人之兄居而杀其弟,与人之父处而杀其子,吾弗为。皆勉处矣!为吾臣,与翟人奚以异?且吾闻之也,不以其所养害其养。』杖策而去。民相连而从之,遂成国于岐山之下。大王亶父可谓能保生矣。虽富贵,不以养伤身;虽贫贱,不以利累形。今受其先人之爵禄,则必重失之。所自来者久矣,而轻失之,岂不惑哉!故老子曰:『贵以身为天下,焉可以托天下;爱以身为天下,焉可以寄天下矣!』

文】

王亶父住在邠的时候,翟国人经常来侵扰。于是大王亶父拿着皮革、布帛和珍珠玉石赠送给翟国人以求和好太平,但翟人不肯接受,说他们要的是地盘而不在乎财物。大王亶父向百姓解释说:『和人家的兄长一起生活而杀死他的弟弟,和人家的父亲一起生活而杀害他的儿子,这样的事情我是做不出的。大家都好好地在这个地方生活下去吧!当我的臣民和当翟国人的臣民有什么不同呢?况且我听说了,不能因贪得养生之物而伤害性命。』于是大王亶父拄着手杖离开了邠地,百姓们成群结队地跟随着他离去,后来在岐山下建立了周朝。大王亶父可称得上保重生命的人。即使富贵,也不因财物而伤害自身;即使贫贱,也不因为贪利而拖累形体。现在有人从祖先那里接受了爵禄,就生怕会丧失,而对来之不易的生命却轻易地抛弃,这难道不糊涂吗?所以【老子】说:『看重自身而为天下人,有这种美德的人可以将天下托付给他;爱惜自身而为天下人,有这样美德的人可以将天下寄托给他。』
【出处】
   贵以身为天下,可寄天下;爱以身为天下,可托天下。(【老子】道德经13章

释义:重视国家的根本象重视自己身体的病患那样去治理的人,你们可以把天下托付给他;爱惜国家的根本象爱惜自己的身体那样去治理的人,你们可以把天下委托给他。


 王弼注:无[物可]以易其身.故曰贵也.如此乃可以诧天下也.无物可以损其身.故曰爱也.如此乃可以寄天下也.不以宠辱荣患损易其身.然后乃可以天下付之也.


文】
  中山公子牟谓詹子曰:『身处江海之上,心在魏阙之下,为之奈何?』詹子曰:『重生。重生则轻利。』中山公子牟曰:『虽知之,犹不能自胜。』詹子曰:『不能自胜,则从之;从之,神无怨乎!不能自胜而强弗从者,此之谓重伤。重伤之人,无寿类矣。』故老子曰:『知和曰常,知常曰明,益生曰祥,心使气曰强。』是故『用其光,复归其明也。』

文】

 中山公子魏牟对詹何说:『我虽身处江湖过着隐居避世的生活,但心中还是老惦记着朝政,我该如何办才好呢?』詹何回答说:『就珍惜生命吧!能珍惜生命也就能轻视利欲。』中山公子魏牟又说:『我虽然知道这个重生轻利的道理,但还是无法战胜这名利的欲念。』詹何回答说:『你不能自制欲念,那么就听其自然、顺随它。听其自然、顺随它,你的精神就不会出毛病。反过来,你既不能自制欲念,又要勉强压制不愿顺随,这才会受到双重损伤;如受到这双重损伤的人就不会长寿。』所以【老子】说:『知道保持平和纯厚之气的道理叫做「常」,懂得这种「常」的称为「明智」。纵欲贪生就会有灾殃,欲念支配淳和之气就会逞强。』因此,运用涵蓄着的『光』,返复到观察细微的『明』。

注释

【出处】道德经:第五十五章

    含德之厚比於赤子:毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不抟;骨弱筋柔而握固,未知牝牡之合而全作,精之至也;终日号而不嗄,和之至也。知和曰常,知常曰明。益生曰祥,心使气曰强。物壮则老。谓之不道,不道早已。

王弼注:赤子无求无欲不犯众物.故毒(虫)[螫]之物无犯(之)[于]人也.含徳之厚者不犯于物.故无物以损其全也.以柔弱之故故握能周固.作长也.无物以损其身故能全长也.言含徳之厚者无物可以损其徳渝其眞.柔弱不争而不摧折.皆若此也.无争欲之心.故终日出声而不嗄也.物以和为常.故知和则得常也.不皦不昧不温不凉此常也.无形不可得而见.[故曰知常]曰明也.生不可益.益之则夭也.心宜无有使气则强.


路過

雷人

握手

鮮花

雞蛋

評論 (0 個評論)

facelist

小黑屋|粤ICP备09207151号-3粤公网安备44020402000222号粤公网安备44020402000222号

關於我們| 华韵国学网|国学经典

Discuz! X3.4 ©2007-2014 - 联系及投稿 admin@hygx.org

返回頂部